Şart ve Koşullar

YellAli Kullanım Şartları

1. YellAli Kullanım Şartlarının Kabulü
YellAli’yi kullanım ve erişiminiz buradaki Şart ve Koşullara tabidir. Bu web sitesini yasadışı veya bu Şart ve Koşullarca yasaklanan amaçlar doğrultusunda kullanamazsınız. Bu web sitesini kullanmakla bu bildirimde yer alan şart, koşul ve feragatnameleri de kabul etmiş sayılırsınız. Eğer bu Şart ve Koşulları kabul etmek istemiyorsanız bir an önce bu siteyi kullanmayı bırakmalısınız.
2. Tavsiye
YellAli web sitesinin içeriği hiç bir zaman yasal bir tavsiye oluşturmaz ve herhangi bir karar alınırken veya karardan vazgeçilirken istinat edilmemelidir. Ali’nin Tavsiye sayfaları, Soru ve Cevapları, En Son haber makaleleri genellenmiş bilgi kaynaklarıdır ve bunlar yasal bilgiler değildirler.
3. Kullanımın Değiştirilmesi
YellAli aşağıdakileri yapma hakkını elinde tutar:
3.1 YellAli, web sitesinde ya da İçerikte herhangi bir zamanda (geçici yada kalıcı), uyarı yapmaksızın değişiklik veya güncelleme yapma hakkını saklı tutar ve bu tür değişiklikler ve güncellemeler için YellAli’nin yükümlü olmayacağını onaylamış oluyorsunuz. Üyelik – Gerekli gördüğümüzde YellAli istediği zaman bir üyeliği iptal edebilir, buna ücretsiz üyelikler ve ücretli işletme üyelikleri için de geçerlidir. 3.2 Bu Kullanım Koşulları YellAli tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bu şekilde değiştirilmiş kullanım şartları, yayınlandıkları anda geçerli olurlar. Değişiklikler yayınlandıktan sonra web sitesini kullanmaya devam ederek, bu şekilde değiştirilmiş şartları kabul etmiş sayılırsınız.
4. Üçüncü Taraf İnternet Sitelerine Bağlantılar
YellAli başkaları tarafında kontrol edilen ve idare edilen diğer web sitelerine bağlantı içerebilir. Diğer web sitelerine yapılan herhangi bir bağlantı bu sitenin uygunluğunun onayı anlamına gelmez ve üçüncü taraf web sitelerinde yayınlanan içerikten sorumlu tutulamayacağımızı kabul eder ve onaylarsınız.
5. Telif Hakları ve Ticari Markalar
5.1 Web sitesindeki ve içeriğindeki (hiçbir kısıtlama olmaksızın Web sitesi derlenişi, metin, grafikler, yazılım ve web sitesine bağlantılı kaynak kodları dahil olmak üzere) tüm telif hakları ve tüm diğer mülkiyet hakları tamamen Yellali’nin malı ve YellAli’ye lisanslıdır ve ayrıca kanunların izin verdiği ölçüde YellAli tarafından kullanılır. Blog, bir blog yayınladığınızda o makalenin telif haklarına sahip değilsinizdir. 5.2 Web sitesinde erişimde içeriğe sadece ticari olmayan kişisel kullanımınız için erişeceksiniz. Hiç bir içerik telif hakkı sahibinin önceden yazılı izni olmadan indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, iletilemez, saklanamaz ve dağıtılamaz. Buna web sitesindeki sayfaların ticari olmayan evdeki kişisel kullanım için indirmeler, kopyalamalar ve/veya yazdırmalar dahil değildir.
6. Feragat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması
Web sitesi herhangi bir temsil ve tasdik yapılmadan OLDUĞU GİBİ ve MEVCUT HALİYLE bazında tedarik edilir ve web sitesinin kalitesinin tatminkarlığını, uygunluğunu, güvenliliğini, doğruluğunu yada belirli bir amaç için belirtilmiş yada ima edilmiş hiç bir garantiyi desteklemez.
6.2 Yasaların izin verdiği ölçüde, YellAli bu web sitensin kullanımından yada buna bağlantılı olarak doğacak hiç bir dolaylı zarardan (hiç bir kısıtlama olmaksızın iş, fırsat, veri ve kar kaybı da dahil) sorumlu tutulamaz.
6.3 YellAli Web sitesinin işlevselliğinin kesintisiz ve hatasız olacağının ve arızaların hemen giderileceğinin veya sunucunun virüssüz yada zararlı ve tahrip edici diğer öğelerden arınmış olabileceğinin garantisini veremez. YellAli ve ortak kurulları hiç bir şekilde teknik zorluklar ve web sitesindeki arızalardan dolayı geri ödeme yapmaz yada reklamlarında indirim uygulamaz.
6.4 Bu Şart ve Koşullardaki hiç bir şey YellAli’nin veya çalışanının yada temsilcilerinden birinin ihmali yüzünden doğacak kişisel yaralanma ve ölümlerdeki YellAli’nin sorumluluklarını sınırlamak ve dışarıda bırakmak için kullanılamaz.
7. Tazminat
Web sitesini kullanırken Şart ve Koşulları ihlal etmenizden dolayı YellAli’ye açılacak tüm dava ve mahkemelerden doğacak her türlü sorumluluk, yasal harçlar, zararlar, kayıp ve maliyetlerden YellAli ve çalışanları ve acentelerinin sorumlu tutulamayacağını ve zararın tarafınızdan tanzim edileceğini kabul edersiniz.
8. Bölünebilirlik
Bu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin yetkili mahkemelerce geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.
9. Kanun
Aşağıdakilerin herhangi birisi otomatik olarak Kullanım Koşullarının esaslı ihlali olarak kabul edilecek ve Sitenin ürün ve servislerine kısmen yada tamamiyle giriş hakkının kaybedileceği anlamına gelecektir:
9.1 Herhangi bir iş gelişimi, bilgi, metin, dosya, bağlantı, sohbet, iletişimi aktarmak, yüklemek, e-posta göndermek ve iletmek veya kanun ışı, zararlı, gayri meşru, tehditkar ve başkalarının özeline giren,. tehditkar, müstehcen, ırkçı ve mahçub edici, diğer kişi ve kurumlar için sakıncalı tüm içerik ve malzemeler YellAli’nin tamamiyle kendi taktirine göre belirlenir.
9.2 Başkasıymış gibi davranmak ve kayıt formunuzda yanlış bilgi vermek. İstenmeyen posta, spam, zincirleme mektup, teklifsiz e-postanın da dahil olduğu izinsiz reklam, tanıtım malzemesi göndermek ve iletmek.
9.3 Bundan farklı davrandığınızda YellAli kendi taktirine göre bunu tasvip etmeyecektir.
9.4 Geçerli Kanun
Bu Kural ve Koşullar Türk yasalarına tabi olarak yorumlanacaktır ve bundan dolayı TÜRK mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabisiniz.